Internalisasi nilai-nilai karakter kepemimpinan oleh Yayasan Compassion Indonesia melaluiLleadership Development Program (LDP) / Jessica Hanna Herwandha

Herwandha, Jessica Hanna (2018) Internalisasi nilai-nilai karakter kepemimpinan oleh Yayasan Compassion Indonesia melaluiLleadership Development Program (LDP) / Jessica Hanna Herwandha. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK Fitriah KuniMardiatul. 2017. Pengaruh Lama FermentasiTerhadapKualitas Cuka BuahKesemek (Diospyros kaki L.). Skripsi.JurusanTeknologiIndustri FakultasTeknik UniversitasNegeri Malang. Pembimbing (I) Dr. Dra.TitiMutiaraKiranawati M.P. (II) Dra. WiwikWahyuni M.Pd. Kata Kunci kesemek cukakesemek kualitascuka Kesemekmerupakansalahsatutanamanbuah-buahan yang termasukdalammargaDiospyros danmerupakansalahsatujenistanamanbuah-buahansubtropics yang mengandungbeberapanutrisipenting meliputikarbohidrat protein lemak serat serta vitamin selainitubuahkesemek juga mengandungmacam-macamelektrolitdan mineral.Penelitianinibertujuanuntukmengetahuikualitascukapadabuahkesemekdengan lama waktufermentasi 7 hari 10 hari 13 hari yang meliputiujisifatkimia (kadarasamasetat kadarNaCl kadarsisaalkohol kadar total padatanterlarut kadar total gula) danujisifatfisikwarna. Penelitian yang dilakukanadalahpenelitianeksperimenmenggunakanRancanganAcakLengkap (RAL) dengantigaperlakuan.Data hasilanalisisdiujisecarastatistikmenggunakanujiANOVA (Analysis of Variances) dilanjutkanujiDuncan s. Hasilpenelitianmenunjukkanperbedaan lama fermentasiberpengaruhpadasifatkimia (kadarasamasetat kadarNaCl kadarsisaalkohol kadar total padatanterlarut dankadar total gula) dansifatfisikpadawarna. Kadar asamasetat yang tertinggidiperolehpadacukakesemekdengan lama fermentasi 7 hari.Kadar NaCl yang tertinggidiperolehpadacukakesemekdengan lama fermentasi 10 hari.Kadar sisaalkohol yang tertinggidiperolehpadacukakesemekdengan lama fermentasi 10 hari. Kadar total padatanterlarut yang tertinggidiperolehpadacukakesemekdengan lama fermentasi 10 hari. Kadar total gula yang tertinggidiperolehpadacukakesemekdengan lama fermentasi 7 hari. sifatfisikwarna yang paling cerahdiperolehpadacukakesemekdengan lama fermentasi 10 hari.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General)
Divisions: Fakultas Teknik (FT) > Jurusan Teknik Sipil (TS) > S1 Teknik Sipil
Depositing User: Users 2 not found.
Date Deposited: 05 Feb 2018 04:29
Last Modified: 09 Sep 2018 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/45416

Actions (login required)

View Item View Item