Sistem linier <BR>oleh Efy Susanti - Repositori Universitas Negeri Malang

Sistem linier <BR>oleh Efy Susanti

Susanti, Efy (2000) Sistem linier <BR>oleh Efy Susanti. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Sistemli nierd i sinim emuatti gah al y aitus istemp ersamaarinn iers istem ketaksamaalinn ier danp emrogramalnin ier. Sistemp ersamaalnin icr dapat diselesaikadne nganti gac ara y aitue liminasdi ans ubstitusei l iminasdi engan menggunakamna triks d anm etodein versm atriks.u ntuk sistemy angm elibatkan2 variabeal kanl ebihm udahd ikerjakadne ngane liminasdi ans ubstitusui.n tuks istem yangl ebihb esard apat dikerjakand engane liminasik eseluruhaant aui nversm atriks. Dalamm enyelesaikasins temp ersamaalinn ier t idaks elalum emberikan penyelesaiatunn ggalU. ntuk sistemy angt idak konsisten(i nconsistent) penyelesaianntiydaa ka da.u ntuk sistemy angt idakt entu( rndeterminataek)a n menghasilkapne nyelesaiayna ngt idak terhinggab anyaknya. Sistemk etaksa maanli nier eratk aitannyad enganp emrogramalnin ier. Pemrogramalinn ier di sini tidakb erkaitand enganp rogramk omputerp. emrograman linierd i sinim erupakacna rap enyelesaiamna salayha nga dak aitannydae ngan memaksimumkaanta um eminimumkansu atuf ungsio bjekt erhadapk endala. Kendalanydain yatakadna lamb entukk etaksamaalinn ier.C arap raktism enentukan maksimumat aum inimumnyaad alahd enganm emerikstait ik sudutd aerahfi sibelnya.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: ?? ??
Divisions: Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) > Departemen Matematika (MAT) > S1 Pendidikan Matematika
Depositing User: Users 2 not found.
Date Deposited: 30 Mar 2000 04:29
Last Modified: 09 Sep 2000 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/15667

Actions (login required)

View Item View Item